tomdot

tomdot

Arnljot

Kyrkan

Runsten

Stocke

Tornet

Trivialskolan

Övrigt

Carl Zetterström var född 1767 på Rödön son till en enkel soldat som fick möjlighet att i unga år gå på Frösö Trivialskola. Skälet till att han fick möjlighet att studera var att han ansågs begåvad och hade lärt sig läsa mycket tidigt. Han fortsatte studierna på Härnösands gymnasium för att sedan flytta till Uppsala där han så småningom blev medicine professor.

Tanken på ett bibliotek föddes då Zetterström, bosatt i Uppsala, år 1816 skrev sitt testamente där han skänkte sin privata boksamling till ett bibliotek för Jämtland.
Först 1826 påbörjades byggnadsarbetet men det tog så lång tid att färdigställa att Zetterström hann avlida innan biblioteket stod färdigt år 1833.

Biblioteket blev den första stenbyggnaden i Jämtland förutom existerande kyrkor. Att den byggdes i sten berodde på hans starka rädsla för bränder, rädslan för eldsvådor hade han burit med sig sedan unga år och det sägs att han byggde snögrottor på vintern för att skydda sina leksaker mot brand.

Porträttet av Carl Zetterström målades av professor Per Krafft d.y. Det hänger strax intill lånedisken på Jämtlands läns bibliotek.

Zetterström gav därför detaljerade instruktioner om hur biblioteksbyggnaden skulle uppföras med plåttak, dörrar och fönsterluckor av järn samt golv av putsad tegelsten.

Boksamlingen som Zetterström efterlämnade var mycket omfattande med omkring 12 000 band. Boksamlingen förvaras idag i ett särskilt arkivrum på Jämtlands läns bibliotek.

Länkar:

  • Jamtamot i Uppsala har en sida om: Carl Zetterström
  • Länsbiblioteket beskriver honom även under rubriken: "Bibliotekets historia."
  • Framsida froson.com

    | Framsida sevärdheter | Se även karta |