tomdot

tomdot

Arnljot

Kyrkan

Peterson-Berger

Runsten

Stocke

Tornet

Trivialskolan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namnet Frösön har en lång historia, även om namnformen ändrats med tiden: 1346 skrev man Froysøy, 1348 Frösoy, 1483 Frösönne medan det nuvarande namnet dyker upp 1525 då stavat Frössön.

Tillsammans med Rödön var Frösön områdets ekonomiska och kulturella centrum under lång tid. Fornborgen som troligen var i bruk under 600-800 talet är ett exempel, den är unik för norra delen av landet och byggd på ett sätt som man annars får söka långt ner i landet för att finna motsvarigheter till -exempelvis på Gotland.

De talrika gravhögarna som återfinnes mellan Stocke och Mjälle är ett annat exempel som visar på människans långa historia i detta område, skogsgravar och även ett ortsnamn, Härke, visar att även Samer fanns i området.
På Stenklyfts karta från 1646 har denne rentav stavat platsens namn på sydsamiska "Härkie". Uppenbarligen har de båda folkstammarna levt sida vid sida under mycket lång tid, den sydsamiska dräkten och slöjdens ornamentik visar även på kulturkontakter under medeltiden.
Med tanke på Frösöns roll som ekonomisk och politisk centralort är det mycket troligt att dessa kontakter främst skedde på Frösön.

De Svenska kungarna har under lång tid haft egendom på Frösön.
Magnus Eriksson hade ägor koncentrerade kring Mjälle. Den 7 februari 1345 skriver denne från Västerås att han tänkte fara till Jämtland och stanna till efter påsk. Detta var kanske inte någon vanlig kungaresa, det är troligt att den egentliga anledningen till resan var att man flydde från digerdöden. Att drottning Blanca och sönerna medföljde på resan lånar trovärdighet åt denna tankegång.
De bodde då på Kungsgården som sköttes av fogden Nils Peterson, år 1480 flyttades kungsgården från Mjälle till dess nuvarande plats nära Bynäset.

År 1926 inrättades Jämtlands flygflottilj, Kungsgården är idag bostad för flottiljchefen.

Frösön har även varit skådeplats för flera slag i krigen mellan Norge/Danmark och Sverige, däribland 1563-4, 1611, 1644, 1657 samt 1677. Frösö skans som ligger strax intill Kungsgården byggdes vid den andra av dessa konflikter, där finns ett minnesmärke och informationstavla.

 

Länkar:

  • Jämtlands flygflottilj F4
  • Lapska kulturkontakter
  • Slagen om Jämtland
  • Öneberget och fornborgen
  • Framsida sevärdheter

    | Framsida froson.com | Se även kartan |