tomdot

Arnljot

Kyrkan

Runsten

Tornet

Trivialskolan

Övrigt

 Karolinermarchen

 

Jämtlands fältjägar regemente har en kort historik om tiden på Frösön


Stocke är en av Frösöns äldsta byar. Även om vi inte vet om den hade exakt detta namn under vikingatiden kan vi genom gravhögarna säga att området var bebott redan under järnåldern.
Vid denna tid inte fanns naturligtvis inte någon kyrkogård och man hade för sed att begrava de döda nära hemgården.

Trots att många gravhögar blivit utplånade genom jordbruket och annan mänsklig verksamhet kunde hembygdsföreningen åren 1951 - 52 inventera inte mindre än 357 gravplatser!

De mest lättillgängliga av dessa ligger invid den gamla huvudvägen som går genom Stocke.

Lägergatan på Frösö läger med Lundwalls affär till vänster vilken som synes var ett populärt mål för soldaterna.

Frösö läger ligger strax nedanför Stocke, detta område där vi idag finner den militära flygplatsen utgjorde tidigare övningsfält för Jämtlands dragonregemente som bildades ur Jämtlands kompani år 1688.
Under ledning av Karl XII deltar dragonregementet i anfallet mot Norge år 1709.

Dragoner skall egentligen rida men de hade inte fått några hästar ens år 1718 när de som en del av Armfeldts karoliner gjorde den ödestigra marchen från Norge årskiftet 1718-19.

Regementet flyttade till kasernerna i Östersund år 1910 och området kom att ligga för fäfot tills år 1926 då Jämtlands flygflottilj bildades.

Hembygdsgården i Stocke har ett sädesmagasin som hämtats just från Frösö läger.

Stocke var även säte för Frösö trivialskola, för att läsa mer om denna kan du välja länken till vänster.


Framsida sevärdheter

| Framsida froson.com | Se även kartan |