tomdot

tomdot

Arnljot

Kyrkan

Runsten

Stocke

Tornet

Övrigt

Frösön har en mycket lång historia, speciellt i jämförelse med övriga Norrland, något både fornborgen, kyrkan och runstenen är vittnesbörd om.
Marken har varit odlad åtminstone i tusen år, vi kan säga detta säkert då det finns en mängd gravar från järnåldern runtom på Frösön.

Utsikten över Storsjöns arkipelag med stora och små öar är betagande både sommar och vinter, i bakgrunden syns Oviksfällen.

Men man behöver naturligtvis inte vara kulturellt intresserad för att uppskatta Frösön!

Naturintresserade kan finna ett rikt fågelliv och många orkideér, skidbacke, terrängspår och annat för den sportintresserade. Frösön har dessutom en av världens naturskönaste golfbanor!


Denna avdelning kommer dock att fokusera på sevärdheter som har, låt oss kalla dem, kulturella förtecken.
De sex länkarna till vänster leder vidare till presentationer vi hoppas är intressanta, i flera fall finns fördjupningar inom vardera ämnesområdet.
Men om detta inte är något för dig, hoppa tillbaka till framsidan och välj länken till "att se och göra"Historiska platser finner man även på Frösöns sydöstra del. Det tidigare sjukhusområdet, nu kallat Frösö strand som idag är centrum för företagande och utbildningar har en mycket lång historia, det var exempelvis tingsplats till omkring 1480 och ligger nära Önebergets fornborg.

Litet norr därom finner vi runstenen, vilken utgör det första skrivna dokumentet om Frösön. Den stod tidigare nära bron, men fick flyttas upp till en plats nära Hornsbergskyrkan när den nuvarande bron byggdes.

Som vi kan se på denna bild var Frösö köping inte speciellt tättbebyggd ens i mitten på 1900-talet. Härseroan visar att man rentav bedrev ängsslåtter vid denna tid!

Frösön har upplevt flera blomstringstider, då den varit centralort och handelscentrum. Dels under järnåldern, dels vid tiden för Jämtlands kompani & dragonregemente då Frösön utgjorde en militär och kulturell centralpunkt.

Frösön upphörde att vara en egen köping år 1971, då den slogs samman med fyra andra kommuner för att bilda storkommunen Östersund.| Framsida froson.com | Se även karta |