tomdot

tomdot

Arnljot

Runsten

Stocke

Tornet

Trivialskolan

Övrigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frösö kyrka är Jämtlands äldsta kvarvarande kyrka, vilken började byggas strax efter år 1200. Den är dock inte den äldsta som vi känner till, utan en annan kyrka som även den återfanns på Frösön.
Västerhus kapell restes redan på 1000-talet eller vid ungefär samma tid som runstenens text talar om att kristnandet av Jämtland skall ha skett.
Man tror därför att Västerhus var samlingspunkt för Frösöns kristna församling under den första tiden.

Utgrävningar av Frösö kyrka har visat att den byggts ovanpå en av vikingatidens gamla blotplatser.
Det finns ingen anledning att antaga att den kristna tron ersatte asakulten på en gång. Kanske var det skälet till att bygga kyrkan på just denna plats -som ett sista slag mot ett trosystem som inte försvann så fort som de styrande önskade.

Från den äldsta medeltida kyrkan finns inget bevarat förutom murarna och två föremål:
Ett relikskrin, som använts för att förvara helgonben och kanske andra föremål som ansågs besitta särskilda krafter, samt en altartavla som hade flyttats, den finns idag att beskåda i Handöls kapell.
Utgrävningar har visat att kyrkan, förutom sakristian, haft samma storlek redan från början, kyrktornet rasade delvis år 1722 och revs slutgiltligen 1768.
Det ersattes av en fristående klockstapel år 1754 vilken fick den för Jämtland karakteristiska lökformiga kupolen.
År 1898 inträffade en svårartad brand efter att man försökt löda fast en åskledare vid kyrkans tak.
I denna brand förstördes bland annat kyrkans unika väggmålningar, man lyckades dock rädda en dopfunt från 1698, altartavlan från 1708 samt predikostolen. Kyrkans insida har i stort behållt det utseende den fick efter de förändringar som gjordes vid renoveringen 1930.

Idag är Frösö kyrka en av Sveriges populäraste kyrkor för att hålla bröllop. Den utgör även ett trevligt utflyktsmål i sig själv och under sommaren finns guidade turer och servering i Sockenstugan. Från dess höga läge har man milsvid utsikt över Storsjön och den omgivande fjällvärlden.

 

Mer om Frösö kyrka: Frösö församlings hemsida

| Framsida sevärdheter | Se även karta |