Frösötornet, 112 år på samma plats!

Det första Frösötornet byggdes år 1888, detta torn revs för att ge plats åt det utsiktstorn som återfinnes till höger. Det andra frösötornet byggdes år 1929 och stod i 50 år. Detta torn förstördes i en dramatisk brand som kunde ses i stora delar av länet.
Tillbaka till framsidan